Kaikilla tuotteillamme on vähintään 2 vuoden takuu, LED-nauhoissa sekä muuntajissa jopa 4-5 vuotta, tuotteesta riippuen. Valitsemme valikoimamme tarkoin ja myymme vain laadukkaita, turvallisia ja kestäviä LED-tuotteita joilla kaikilla on CE hyväksynnät.

Takuuaika alkaa tuotteen ostopäivämäärästä. Takuuaika on 2-5 vuotta tuotteesta riippuen, mainittu tuotetiedoissa. Mikäli ostaja epäilee vian johtuvan Valotehtaan tuotteesta, tulee ostajan ilmoittaa siitä Valotehtaalle. Tarjoamme ensisijaisesti teknistä tukea ongelman ratkaisemiseksi. Mikäli ongelma ei ratkea teknisen tuen avulla, ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin noudattaen takuuehtoja.

Takuu kattaa vain ne LED-lamput, valaisimet, profiilit ja teholähteet, joiden käyttö täyttää seuraavat ehdot:
  • Käyttöolosuhteet noudattavat tuotteissa ja niiden pakkauksissa olevia tietoja ja yleisesti Suomessa käytössä olevia sähköverkon standardeja, mikäli erikseen käyttöohjeessa ei ole muuta mainittu.
  • Ympäristön lämpötila ei koskaan ylitä suositeltua käyttölämpötila-aluetta tuotteesta riippuen, poikkeuksena allas/sauna LED-lamput.
  • Tuotetta käytetään valaisimessa, jossa on vähintään 10 mm ilmaa tuotteiden rungon ympärillä.
  • Takuu on voimassa vain jos himmenninkäyttöön tarkoitettuja LED-tuotteita ohjataan LED käyttöön suunnitellulla himmentimellä.
  • Takuu on voimassa vain jos 12V jännitteelle suunniteltuja LED-tuotteita ohjataan LED-käyttöön suunnitellulla jännitemuuntimella tai akkujännitteellä 12V DC jne.
  • Takuu ei korvaa tuotteiden asennuksesta tai poistosta aiheutuvia työkustannuksia eikä takuukorvaus voi olla suurempi kuin tuotteesta maksettu hinta. Tuotteilla on tuotetakuu, joka kattaa viallisen tuotteen korvaamisen uudella samanlaisella tai vastaa valla tuotteella. Mikäli takuunalainen tuote on poistunut tuotevalikoimasta, Valotehdas toimittaa tilalle kulloinkin valikoimissaan olevista tuotteista vastaavan tai lähimpänä olevan korvaavan tuotteen. Mikäli alkuperäistä tuotetta ei ole enää saatavilla, niin korvaava tuote voi teknisiltä ominaisuuksiltaan joiltain osin poiketa alkuperäisestä. Korvaava tuote ei kuitenkaan voi olennaisesti poiketa alkuperäisestä tuotteesta. Takuutilanteissa sovelletaan näitä takuuehtoja eikä ostaja voi turvautua muihin tietoihin tai dokumentaatioihin. Yksikään ulkopuolinen taho ei ole oikeutettu muuttamaan, muokkaamaan tai laajentamaan Valotehtaan takuuta missään olosuhteissa.
  • Takuu on voimassa vain, kun tuote on johdotettu ja asennettu asianmukaisesti IEC-standardeissa tai muissa tuotteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa annettujen sähköarvojen mukaisesti, käyttöalueella ja ympäristöolosuhteissa.
  • Tuote on asennettava paikkaan, jossa suhteellinen kosteus ei missään olosuhteissa ylitä tuotteelle ilmoitettua IP – luokitusta vastaavia olosuhteita. Mikäli tuotteelle ei ole tiedossa tai määritelty IP – luokitusta, oletetaan sen olevan IP20.
  • Takuu ei koske vaurioita tai toimintahäiriöitä, jotka ovat aiheutuneet luonnonvoimista, väärinkäytöstä, tai sovellettavan standardin, koodin tai käyttöohjeen vastaisesta käytöstä mukaan lukien rajoituksetta ne, jotka sisältyvät viimeisimpiin turvallisuus-, teollisuus- ja/tai sähköstandardeihin asianomaisella alueella. Takuu raukeaa, jos tuotteeseen on tehty muutoksia.
  • Valotehdas ei ole vastuussa sähkönsyöttöolosuhteista, mukaan lukien syöttöpiikeistä, ylijännitteestä/alijännitteestä ja sykkivän virran ohjausjärjestelmistä, jotka ovat tuotteiden määritettyjen rajojen ulkopuolella, tai sellaisista, jotka asianomaiset sähkönsyöttöstandardit (esim. EN 50160 -standardit) määrittävät.